Aktuelnosti

„Komunalne djelatnosti“: ODLAGANJE OTPADA DO DEVET UJUTRU

Saopštenje za javnost zamjenika izvršnog direktora DOO „Komunalne djelatnosti“ Vladimira Filipovića.

Uzimajući u obzir zabrinjavajuću epidemiološku situaciju izazvanu pandemijom virusa Covid 19 koja nije zaobišla ni radnike našeg preduzeća, obavještavamo građane Ulcinja  da će se odvoz otpada počev od ponedjeljka 08.03. do 22.03.2021.godine vršiti u jednoj smjeni u vremenu od 9h do 15h.

Građani mogu odlagati otpad u periodu od 05 do 09 ujutru svakog dana.

Rad administracije biće sveden na minumum potreba procesa rada, dok se rad sa strankama prekida u potpunosti, u trajanju od dvije nedjelje.

Otvoren će biti ulaz sa strane DOO „Vodovod i kanalazacija“ koji će biti korišćen isključivo u dijelu šaltera za plaćanje računa za odvoz i biće otvoren u periodu od 08-15h.

Molimo građane da iskažu razumijevanje na trenutnu situaciju i poštuju komunalni red.

 

„Komunalne djelatnosti“: ODLAGANJE SMECA DO DEVET UJUTRU