Poslovodni organi privrednog društva

POSLOVODNI ORGANI PRIVREDNOG DRUŠTVA

ODBOR DIREKTORA

1. Ekrem Cuca, predsjednik

2. Besmir Murati, član

3. Xhevdet Seferi, član

4. Aleksandar Perčobić, član

5. Fuad Lamežević, član

 

IZVRŠNI ORGAN PRIVREDNOG DRUŠTVA

IZVRŠNI DIREKTOR

Senad Kollari