Politika IMS

Javno Preduzeće „Komunalne djelatnosti „ Ulcinj , nakon završetka postupka reorganizacije u Društvo sa ograničenom odgovornošću ( D.O.O.) ima u planu da u 2019.godini, izvrši aktivnosti standardizacije poslovanja  po sledećim standardima:

 

ISO 9001 – SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM

ISO 14001 – SISTEM MENADŽMENTA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE

OHSAS 18001 – MEĐUNARODNI STANDARD MENADŽMENTA ZAŠTITOM ZDRAVLJA I BEZBEDNOŠĆU NA RADU