Cjenovnik

Građani mogu provjeriti stanje duga i dogovoriti dinamiku otplate istog, svakog dana od 8 do 15 časova u prostorijama Društva u ul. Majka Tereza bb, ili putem telefona: + 382 (0)30 686 399 .

Društvo omogućava građanima plaćanje zaostalog duga u nekoliko rata, zavisno od visine duga.

Prilikom zaključivanja Sporazuma potrebno je da fizička lica – građani izmire iznos u visini od 20% ukupnog duga, a ostatak u ratama najmanje od po 10 eura mjesečno, ali ne duže od 24 rate.

Pravna lica prilikom potpisivanja Sporazuma plaćaju iznos u visini od 30% ukupnog duga a ostatak duga, ukoliko iznosi manje od 500 eura do 6 mjesečnih rata, a do 12 mjesečnih rata ukoliko je ostatak duga veći od 500 eura.

Uplatu duga građani mogu izvršiti kod:

  • Inkasantske službe DOO “Komunalne djelatnosti” Ulcinj;
  • Na naplatnim punktovima: ul. Gjergj Kastrioti Skenderbeu  (blizu zelene pijace), (radno vrijeme od 7 do 15 sati – pauza 10-10.30h);
  • Na žiro račune DOO “Komunalne djelatnosti” Ulcinj br: 510-66074-86 (CKB); 535-12553-56  (Prva banka); 520-18054-39 (Hipotekarna banka); 530-20778-50 (NLB banka); 540-8137-81 (ERSTE banka); 565-2428-78 (Lovćen banka) sa pozivom na šifru korisnika;

Pravna lica uplatu duga mogu izvršiti na navedene žiro račune Društva.

Korisnici usluga sve potrebne informacije o računu mogu dobiti svakog radnog dana od 7 do 15 sati putem telefona  + 382 (0)30 686 399, putem e-mail adresa: info@jpkd-ul.me, komercijala@jpkd-ul.me ili direktno u prostorijama Službe naplate u ulici Majka Tereza bb.
Cjenovnik usluga odvoza komunalnog otpada možete preuzeti ovdje.

CJENOVNIK  usluga doo “KOMUNALNE DJELATNOSTI” Ulcinj
OBAVJEŠTENJE ZA FIZIČKA LICA – GRAĐANE I DOMAĆINSTVA (preuzmi ovdje)
OBAVJEŠTENJE ZA PRAVNA LICA (preuzmi ovdje)