Uvodna riječ direktora

 

Poštovani posjetioci web-sajta Javnog Preduzeća “Komunalne djelatnosti” Ulcinj, zadovoljstvo mi je da Vas pozdravim, sa željom da pretragom naših web stranica, dobijete u potpunosti tražene informacije kao i osnovne podatke o organizaciji i poslovanju našeg preduzeća.

Kao jedan od osnovnih subjekata održavanja i razvoja komunalne infrastrukture grada Ulcinja, najjužnijeg grada Crne Gore, osnovna nam je misija da stalno unaprijeđujemo poslovne procese, kroz svoje djelovanje, utičemo pozitivno na životnu i radnu sredinu, u cilju zadovoljstva naših korisnika usluga, zaposlenih i cjelokupne društvene zajednice.

Javno Preduzeće u narednom periodu, očekuju obaveze prestruktuiranja u privredno društvo u skladu sa odlukama osnivača, Skupštine opštine Ulcinj, i u tom procesu imamo osnovnu viziju da kao društveno odgovorno privredno društvo, budemo pokretač i neposredni učesnik privrednog razvoja grada Ulcinja, prepoznatljivi po kvalitetu usluga i u stalnom dijalogu sa okruženjem i zaposlenima, kao svojom pokretačkom snagom, a sve u cilju značajnog unaprijeđenja svoje djelatnosti.

Živimo i poslujemo u ambijentu, kada čitavo društvo, naš grad, pa prema tome i naše preduzeće, gradi odnose i strukturu javnog sektora, u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom države Crne Gore, usklađenim sa pravnim tekovinama EU, a svoje aktivnosti sprovodimo u skladu sa normativima, usmjerenim na ukupno poboljašnje produktivnosti, ekonomičnosti, efikasnosti i zadovoljstva naših korisnika usluga.

Svojim opredjeljenem za održivi razvoj komunalnih djelatnosti, uz visoke standarde na zaštiti životne sredine, pred nama se postavljaju zadaci kvalitetne i održive organizacije sistema koji bi dugoročno rješavao pitanja od vitalnog interesa za građane i posjetioce našeg grada.

Usmjereni na značajnu podršku turističkoj privredi grada, kao osnovnoj privrednoj grani u našoj sredini, težimo ostvarenju sledećih ciljeva:

 Racionalizaciji ukupnog poslovanja i pripremi za otvaranje slobodnog tržišta komunalnih usluga u našoj zemlji, te pripremi za tržišnu utakmicu na polju komunalnih djelatnosti.
 Sprovođenju mjera poboljšanja opšteg ekonomskog stanja preduzeća i podizanja nivoa tekuće likvidnosti kao i solventnosti preduzeća.
 Obezbjeđenju kvalitetnih uslova za život i rad zaposlenih .
 Standardizaciju poslovanja kroz uvođenje međunarodnih sistema menadžmenta, zaštite životne sredine i zaštite na radu.
 Poboljšanje tehničke opremljenosti i uvođenju poboljšanja u tehnološkom procesu rada u svim segmentima preduzeća.
 Izgradnju objekata komunalne infrastrukture u skladu sa usvojenim lokalnim planovima upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom.
 Poboljšanje kvaliteta usluga javne higijene i zoohigijene.
 Usklađivanje svih normativnih i drugih akata preduzeća , sa normativima privrednog društva sa ograničenom odgovornošću.
 Održavanje institucionalne povezanosti sa drugim preduzećima i privrednim društvima u državi, asocijacijama i udruženjima koja se bave pitanjima unaprijeđenja komunalnih djelatnosti kao djelatnosti od javnog interesa za svakog građanina, gosta i posjetioca našeg grada.
 Pozitivan pristup dijalogu socijalnih partnera u preduzeću, poboljšanje timskog pristupa rješavanju tekućih i otvorenih pitanja i podizanje nivoa i kvaliteta rada menadžmenta u planiranju i ostvarenju ciljeva definisanih u programima rada preduzeća.
 Neposrednost u komunikaciji sa korisnicima usluga, podizanje nivoa javnosti rada i prilagođavanje preduzeća tržišnim uslovima poslovanja .
 Održavanje kvalitetnih odnosa između osnivača i preduzeća u svim segmentima poslovanja, kroz poboljšanje i stvaranje dobrih uslova za rad preduzeća, kao i definisanje kvalitetnih razvojnih ciljeva.

Sagledavajući gore navedeno, svim zaposlenima, menadžmentu i upravljačkoj strukturi preduzeća, bez ikakve sumnje, osnovni cilj je postizanje zadatih strateških ciljeva države Crne Gore i naše lokalne zajednice, usmjerenih na unaprijeđenju komunalnih usluga, zaštiti i očuvanju životne sredine za sadašnje i buduće generacije građana Ulcinja.

Želim Vam prijatan boravak na našim web stranicama i ostajemo Vam na raspolaganju da putem, info sistema web sajta, postavite vaša pitanja, na koja ćemo rado odgovoriti.

S poštovanjem!

 

e-mail:  direktor@jpkd-ul.me