Aktuelnosti

Obavještenje

Posted on

Na osnovu rješenja Poreske uprave – Centralni registar privrednih subjekata broj 5-0891107/007 od 04.juna 2019.godine , Javno Preduzeće „Komunalne djelatnosti“ Ulcinj promjenilo je oblik obavljanja privredne djelatnosti u Društvo sa ograničenom odgovornošću „Komunalne djelatnosti” Ulcinj . DOO „KOMUNALNE DJELATNOSTI“ ULCINJ – registarski broj 50891107 PIB poreski identifikacioni broj    02877538 PDV registracioni broj                     82/31-01331-9