Aktuelnosti

J A V N I P O Z I V II

D.O.O. “KOMUNALNE DJELATNOSTI” – ULCINJ

SH.P.K. “VEPRIMTARITË KOMUNALE” – ULQIN

                   Ulcinj, Ulqin 11.06.2020god.

 

J A V N I   P O Z I V

Na osnovu odluke  Br.1259  od  14.05.2020 godine  

D.O.O. Komunalne Djelatnosti – Ulcinj, oglašava II Javnu licitaciju za  izdavanje u zakup objekata u tržnice suvenira i drugih poslovnih objekata  za kalendarsku 2020 god.

Javna licitacija za tržnice suvenira održaće se dana 18.06.2020 (četvrtak) u 11:00 časova, u prostorijama D.O.O. “Komunalne Djelatnosti” – Ulcinj.

Javna licitacija za druge poslovne objekte održaće se dana 18.06.2020 (četvrtak) u 12:00   časova, u prostorijama D.O.O. “Komunalne Djelatnosti” – Ulcinj.

Tekst oglasa i druge informacije možete naći na sajtu D.O.O. “Komunalne Djelatnosti” – Ulcinj www.jpkd-ul.me  i  www.npvk-ul.me

Sva ostala obavještenja mogu se dobiti na telefone D.O.O. “Komunalne Djelatnosti” – Ulcinj    030-416-002 i  069-189-942.

 

                                                                                                                                                    D.O.O. KOMUNALNE DJELATNOSTI – ULCINJ