Aktuelnosti

J A V N I   P O Z I V

D.O.O. “KOMUNALNE DJELATNOSTI” – ULCINJ

SH.P.K. “VEPRIMTARITË KOMUNALE” – ULQIN

Ulcinj, Ulqin 03.06.2020god.

 

J A V N I   P O Z I V

Na osnovu odluke  Br.1259  od  14.05.2020 godine  D.O.O. Komunalne Djelatnosti – Ulcinj, oglašava Javnu licitaciju za  izdavanje u zakup objekata u tržnice suvenira,i drugih poslovnih objekata  za kalendarsku 2020 god.

Javna licitacija za tržnice suvenira održaće se dana 08.06.2020 (ponedeljak) u 11:00 časova, u prostorijama D.O.O. Komunalne Djelatnosti – Ulcinj.

Javna licitacija za druge poslovne objekte održaće se dana 08.06.2020 (ponedeljak) u 12:00   časova, u prostorijama D.O.O. Komunalne Djelatnosti – Ulcinj.

Tekst oglasa i druge informacije možete naći na sajtu D.O.O. Komunalne Djelatnosti – Ulcinj  www.jpkd-ul.me  i  www.npvk-ul.me

Sva ostala obavještenja mogu se dobiti na telefone D.O.O.Komunalne Djelatnosti – Ulcinj  030-416-002 i  069-189-942

 

                                                                   D.O.O. KOMUNALNE DJELATNOSTI – ULCINJ