AktuelnostiProjekti

Saopštenje za javnost:   ISKUSTVO NJEMAČKE U UPRAVLJANJU GRADSKIM OTPADOM

Saopštenje za javnost                                         

 

ISKUSTVO NJEMAČKE U UPRAVLJANJU GRADSKIM OTPADOM

Predstavnici organa vlasti iz BiH i Crne Gore bili su učesnici studijske posjete Njemačkoj kako bi se upoznali s iskustvima Njemačke u upravljanju gradskim otpadom

 

Grupa od deset učesnika iz različitih institucija učestvovala je u studijskoj posjeti Njemačkoj u periodu od 10-13. novembra 2019. godine. Učesnici iz Crne Gore bili su predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Opšine Ulcinj i Komunalnog preduzeća Ulcinj. Studijska posjeta je organizovana u okviru projekta „Integrisano upravljanje otpadom i sprječavanje morskog otpada na Zapadnom Balkanu“ koji finansira njemačko Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ), a sprovodi Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ). Organizovane su posjete:

 • resursnom centru (AWA Entsorgung GmbH, Ešvajler);
 • postrojenju za kompostiranje;
 • “repair café” (radionica u koju se donose pokvareni uređaji na popravku);

 

Tokom studijske posjete predstavljeno je nekoliko tema poput:

 • mogućnosti poboljšanja sakupljanja kućnog otpada / sprečavanja rasipanja i procurivanja;
 • kako uvesti odvajanje otpada na izvoru čak i uz malo sredstava;
 • kako pokrenuti resursni centar (za reciklažne materijale i / ili posebni otpad);
 • kako postupati sa kabastim i inertnim otpadom;
 • prezentacije o upravljanju deponijom; unapređenje od osnovnih ka sanitarnim standardima;
 • angažman potrošača / kampanje za podizanje svijesti: šta kompanija za upravljanje čvrstim otpadom može učiniti itd.

 

 

EN

 

 

 

Press release                                             

 

 

GERMAN EXPERIENCE FOR URBAN WASTE MANAGEMENT

Authorities from BIH and Montenegro participated in a study tour in German for getting introduced to German experience on urban waste management

 

A group of ten participants from different authorities participated in a study tour in German for getting introduced to German experience on urban waste management on dates 10-13 November 2019. The participants were from Ministry of Sustainable Development and Tourism, Municipality of Ulcinj and Komunalno preduzece Ulcinj. The study tour was organized in the frame of the project “Integrated Waste Management and Marine Litter Prevention in the Western Balkans” financed by German Ministry for Economic Development and Cooperation (BMZ) and implemented by German International Cooperation (GIZ). During the study tour were organised visits to:

 • resource centre (AWA Entsorgung GmbH, Eschweiler);
 • composting plant;
 • repair café (workshop where broken appliances are brought for repair);

 

Several items have been presented during the study tour including subjects such as:

 • options for the improvement of the collection of household waste / prevent leakages;
 • how to introduce waste separation at source even with little means;
 • how to start a resource centre (for recyclables and/or special waste);
 • how to deal with bulk and inert waste;
 • presentations on how to manage a landfill; improving from basics to sanitary standards;
 • consumer engagements / awareness campaigns: what can a SWM company do, etc,